Pracovníci

Michal Hatala

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

profesor, vedúci katedry automobilových a výrobných technológií, Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Bayerova 1, č. dv. 108

 • michal.hatala@tuke.sk
 • +421 55 602 6456, +421 55 602 6363
konzultačné hodiny
Na základe dohody
Sergej Hloch

prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.

profesor, riaditeľ ústavu progresívnych technológií

 • sergej.hloch@tuke.sk
 • +421 55 602 6463
konzultačné hodiny
9:30 – 11:00
Peter Pavol Monka

prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD., Ing.- Paed. IGIP

Profesor

 • peter.pavol.monka@tuke.sk
 • +421 55 602 6316
konzultačné hodiny
Pondelok 14:30 – 16:00
Anton Panda

prof. Ing. Anton Panda, PhD.

Profesor, manažér kvality FVT, špecialista – koordinátor SMK TUKE

 • anton.panda@tuke.sk
 • +421 55 602 6316
konzultačné hodiny
Na základe dohody
Jozef Zajac

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

profesor, dekan

Bayerova 1, č. dv. 106

 • jozef.zajac@tuke.sk
 • +421 55 602 6457
Ján Duplák

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

Docent

Bayerova 1, č. dv. 113

 • jan.duplak@tuke.sk
 • +421 55 602 6350
Ľuboslav Straka

doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.

Docent

 • luboslav.straka@tuke.sk
 • +421 55 602 6365
konzultačné hodiny
Streda 10.00-12.00
Peter Michalik

doc. Ing. Peter Michalik, PhD., Ing.- Paed. IGIP

Docent

 • peter.michalik@tuke.sk
 • +421 55 602 6367
konzultačné hodiny
Pondelok: 7:45 – 9:15
Jozef Dobránsky

doc. Ing. Jozef Dobránsky, PhD.

Docent

 • jozef.dobransky@tuke.sk
 • +421 55 602 6350
konzultačné hodiny
Utorok: 9:25 – 10:55
Vladimír Simkulet

doc. Ing. Vladimír Simkulet, PhD.

docent

 • vladimir.simkulet@tuke.sk
 • +421 55 602 6362
Zuzana Mitaľová

doc. Ing. Zuzana Mitaľová, PhD.

docent

 • zuzana.mitalova@tuke.sk
 • +421 55 602 6465
konzultačné hodiny
Pondelok: 12.40-14.10
František Botko

doc. Ing. František Botko, PhD.

docent

 • frantisek.botko@tuke.sk
 • +421 55 602 6465
Darina Dupláková

doc. Ing. Darina Dupláková, PhD.

docent

 • darina.duplakova@tuke.sk
 • +421 55 602 6358
Matúš Geľatko

Ing. Matúš Geľatko

odborný asistent

 • matus.gelatko@tuke.sk
 • +421 55 602 6368
Ing. Radoslav Vandžura

Ing. Radoslav Vandžura

odborný asistent

 • radoslav.vandzura@tuke.sk
 • +421 55 602 6359
Dušan Mitaľ

Ing. Dušan Mitaľ, PhD.

Výskumný pracovník

 • dusan.mital@tuke.sk
 • +421 55 602 6405
konzultačné hodiny
Pondelok: 15:00 – 16:00
Svetlana Radchenko

Svetlana Radchenko, PhD.

výskumný pracovník, tajomníčka fakulty

Bayerova 1, č. dv. 107

 • svetlana.radchenko@tuke.sk
 • +421 55 602 6386, +421 55 602 6363
Dominik Čuha

Ing. Dominik Čuha, PhD.

Výskumný pracovník

 • dominik.cuha@tuke.sk
 • +421 55 602 6465
Patrik Fejko

Ing. Patrik Fejko

INTERNÝ DOKTORAND

 • patrik.fejko@tuke.sk
 • +421 55 902 6259

Ing. Gabriel Stolárik

INTERNÝ DOKTORAND

 • gabriel.stolarik@tuke.sk

Ing. Damián Peti

INTERNÝ DOKTORAND

 • damian.peti@tuke.sk

Ing. Róbert Ropovík

INTERNÝ DOKTORAND

 • robert.ropovik@tuke.sk

Ing. Maryna Yeromina

INTERNÝ DOKTORAND

 • maryna.yeromina@tuke.sk

Ing. Samuel Mikuláško

INTERNÝ DOKTORAND

 • samuel.mikulasko@tuke.sk
 • +421 55 602 6359