KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Patrik Fejko

Ing. Patrik Fejko

INTERNÝ DOKTORAND

 • patrik.fejko@tuke.sk
 • +421 55 902 6259

Curriculum Vitae

 • 2011 - 2015Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 01 Prešov
 • 2017 - 2020Bakalárske štúdium – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor – Strojárstvo, študijný program – Technológie automobilovej výroby
 • 2020 - 2022Inžinierske štúdium- Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor – Strojárstvo, študijný program – Technológie automobilovej výroby
 • 2022 - 2023WEP TRADING a.s. – Technológ výroby
 • 2022 - 2023Doplňujúce pedagogické minimum – Technická univerzita v Košiciach, prax: SPŠ strojnícka v Košiciach, SOŠ automobilová v Košiciach

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk

Vedecká orientácia

 • Analýza vzťahu procesných faktorov predúpravy povrchu a vybraných vlastností kataforézneho povlaku vytvoreného na hliníkových konštrukčných dieloch

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Technická príprava výroby
 • Výrobná logistika
 • Základy programovania strojov a zariadení
 • CAQ systémy riadenia kvality

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • 063 TUKE-4/2021 Transfer poznatkov aplikácie CAQ systému riadenia kvality do študijného programu Technológie automobilovej výroby (spoluriešiteľ)
 • 026 TUKE-4/2024 Implementácia nových poznatkov výskumu v oblasti povrchových úprav materiálov do študijného programu Technológie automobilovej výroby (spoluriešiteľ)

Významné publikácie

 • Fejko, P., Bali, R., Dobránsky, J. (12/2023). Analysis of the Adhesion of the Surface Layer Formed due to Cataphoresis Coating. UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 769-774.
 • Dobránsky, J., Gombár, M., Fejko, P., & Balint Bali, R. (2023). A Determination of the Influence of Technological Parameters on the Quality of the Created Layer in the Process of Cataphoretic Coating. Metals, 13(6), 1080.

Ocenenia

 • 2022 - Cena predsedu Slovenskej zváračskej spoločnosti za študentskú vedeckú a odbornú činnosť na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technickej univerzity v Košiciach