KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Svetlana Radchenko

Svetlana Radchenko, PhD.

výskumný pracovník, tajomníčka fakulty

 • svetlana.radchenko@tuke.sk
 • +421 55 602 6386, +421 55 602 6368

Curriculum Vitae

 • 2013 - 2020Vedúca kancelárie dekana, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2013 - 2021Výskumný pracovník, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2021 - 2021Tajomníčka FVT, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk
 • Talianský jazyk

Vedecká orientácia

 • Riadenie priemyselnej výroby

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Vypracovanie bakalárskej práce
 • Automobilová výroba
 • Investície a Inovácie

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • APVV-15- 0696 Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení (2015 - 2020). (spoluriešiteľ)
 • APVV-15- 0700 Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS (2015 - 2020). (spoluriešiteľ)
 • KEGA 039TUKE-4/2017 Transfer poznatkov výskumu zvárania žiarupevných ocelí do študijného programu progresívne technológie (2017 - 2019). (spoluriešiteľ)
 • KEGA 042TUKE-4/2015 Implementácia vedomostí z oblastí inovačných technológií do procesu modernizácie technologicky orientovaných predmetov v študijnom odbore výrobné technológie (2015 - 2017). (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0682/17 Výskum, vývoj a experimentálne overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom (2017 - 2020). (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0492/16 Výskum možností eliminácie deformácií tenkostenných súčiastok s využitím vysokorýchlostného obrábania (2016 - 2019). (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0619/15 Matematické a štatistické modelovanie pozorovaných závislostí trvanlivosti vybraných rezných materiálov (2015 - 2017). (spoluriešiteľ)

Zahraničné pobyty

 • Rôzne typy študentských pobytov v rámci programu CEEPUS

Patenty

 • Redukčná prevodovka s článkovou spojkou a predĺženým výstupným hriadeľom zverejnená patentová prihláška 50068-2018. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2019. - 7 s. [MIŽÁKOVÁ, Jana - HATALA, Michal - RADCHENKO, Svetlana - MAJOVSKÁ, Mária]

Významné publikácie

 • Radchenko, S., Dupláková, D., Mitaľ, D. (2020). Investície a inovácie v koncepcii Industry 4.0. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach. 86 s. ISBN 978-80-553-3722-7.
 • Neshta, A., Kryvoruchko, D., Hatala, M., Ivanov, V., Botko, F., Radchenko, S., & Mital, D. (2018). Technological Assurance of High-Efficiency Machining of Internal Rope Threads on Computer Numerical Control Milling Machines. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 140(7).
 • Duplakova, D., Teliskova, M., Duplak, J., Torok, J., Hatala, M., Steranka, J., & Radchenko, S. (2018). Determination of optimal production process using scheduling and simulation software. International Journal of Simulation Modelling, 17(4), 609-622.
 • Dupláková, D., Hatala, M., Duplák, J., Knapčíková, L., & Radchenko, S. (2019). Illumination simulation of working environment during the testing of cutting materials durability. Ain Shams Engineering Journal, 10(1), 161-169.
 • Dupláková, D., Flimel, M., Duplák, J., Hatala, M., Radchenko, S., & Botko, F. (2019). Ergonomic rationalization of lighting in the working environment. Part I.: Proposal of rationalization algorithm for lighting redesign. International Journal of Industrial Ergonomics, 71, 92-102.
 • Modrák, V., Radchenko, S., Dupláková, D., Botková, D., Čizmár, P. (2019). Determination of investment project management as a method of scientific and technical progress in the engineering industry. International conference on science technology and management. - Port Louis (India) : ISER-Explore s. 53-55.
 • Dupláková, D., Hatala, M., Knapčíková, L., Radchenko, S., & Duplák, J. (2019). Possibilities of Inadequate Physical Load Reduction by Ergonomic Rationalization of Working Environment. Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 16(12), 985-995.
 • Dupláková, D., Radchenko, S., Mitaľ, D., Zajac, B., & Bittner, A. (2018). Possibilities of Carrying out Quality Control of Solder Joints Using the Burst test in the Practice. TEM Journal, 7(2), 308.

Ocenenia

 • 2019 - Ocenenia ZSVTS – čestné uznanie ZSVTS 2019.