KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Darina Dupláková

Ing. Darina Dupláková, PhD.

Výskumný pracovník

 • darina.duplakova@tuke.sk
 • +421 55 602 6358

Curriculum Vitae

 • 2012 - 2013Doplňujúce pedagogické štúdium – učiteľstvo odborných predmetov, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2012 - 2014Inžinier (Ing.), vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, štátna skúška v odbore „Riadenie výroby“, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2014 - 2017Philosophiae doctor (PhD.), vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, štátna skúška v odbore „Riadenie priemyselnej výroby“, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2017 - 2021Výskumný pracovník, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

 • simulácia procesov a systémov
 • kreovanie analýz pre oblasti technológií
 • skúmanie výrobných procesov v automobilovom priemysle
 • ergonomická racionalizácia
 • digitalizácia

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Progresívne technológie
 • Výrobné technológie II.
 • Interiérové vybavenie automobilov
 • Projekt z automobilovej výroby
 • SMART technológie automobilov

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • APVV-15- 0700 Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS (spoluriešiteľ)
 • APVV-17-0490 Detekcia eróznych účinkov pulzujúceho vodného prúdu na materiál (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0492/16 Výskum možností eliminácie deformácií tenkostenných súčiastok s využitím vysokorýchlostného obrábania (2016 - 2019)(spoluriešiteľ)
 • KEGA 004TUKE-4/2018 Implementácia poznatkov z oblasti výskumu energetického využitia obnoviteľných zdrojov v energetike do predmetov študijného programu Obnoviteľné zdroje energie (spoluriešiteľ)
 • KEGA 026TUKE-4/2016 Implementácia moderných informačno-komunikačných technológií do výučby prírodovedných a technických predmetov na fakultách technického zamerania (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0682/17 Výskum, vývoj a experimentálne overovanie prototypov nástrojov na formovanie drážkovaných rúr (spoluriešiteľ)
 • KEGA 039TUKE-4/2017 Transfer poznatkov výskumu zvárania žiarupevných ocelí do študijného programu progresívne technológie (2017 - 2019) (spoluriešiteľ)
 • KEGA 025TUKE-4/2018. Transfér nových prístupov výučby technologicky orientovaných predmetov a implementácia výučby v podmienkach praxe pre súčasné potreby slovenského priemyslu (spoluriešiteľ)
 • KEGA 014TUKE-4/2020 Implementácia poznatkov výskumu inovatívnych spôsobov nedeštruktívneho testovania materiálov do študijného programu Technológie automobilovej výroby. (spoluriešiteľ)

Zahraničné pobyty

 • Rôzne typy prednáškových pobytov v rámci programu CEEPUS

Členstvá

 • Členka redakčnej rady časopisu SAR Journal (Science and Research Journal), ISSN 2619-9955 (Serbia)
 • Členka redakčnej rady časopisu STED Journal (Journal of Social and Technological Development), ISSN 2673-2614
 • Členka redakčnej rady časopisu TEM Journal (Technology, Education, Management, Informatics), ISSN 2217-8309

Významné publikácie

 • POKLEMBA, Róbert - DUPLÁKOVÁ, Darina - ZAJAC, Jozef - DUPLÁK, Ján - SIMKULET, Vladimír - GOLDYNIAK, Dávid (2020). Design and investigation of machine tool bed based on polymer concrete mixture. International Journal of Simulation Modelling, 19 (2), 291-302. ISSN 1726-4529.
 • ZAJAC, Jozef - DUPLÁK, Ján - DUPLÁKOVÁ, Darina - ČIŽMÁR, Peter - OLEXA, Igor - BITTNER, Anton (2020). Prediction of Cutting Material Durability by T = f(vc) Dependence for Turning Processes. Processes, 8 (7), 1-20. ISSN 2227-9717.
 • PETRUŠKA, Ondrej - ZAJAC, Jozef - DUPLÁKOVÁ, Darina - SIMKULET, Vladimír - DUPLÁK, Ján - BOTKO, František. (2020). Effect of glass and carbon fibres on the compressive and flexural strength of the polymer concrete composite. Advances in Production Engineering & Management, 15 (4), s. 441-452. ISSN 1854-6250.
 • FLIMEL, Marián - DUPLÁKOVÁ, Darina - MATISKOVÁ, Darina - HRICOVÁ, Romana. (2020). Green vegetation management as a method of green status monitoring in manufacturing plants. Fresenius Environmental Bulletin, 29 (10), s. 8776-8789. ISSN 1018-4619.
 • DUPLÁKOVÁ, Darina – DUPLÁK, JÁN – ŠOLTÉS, Peter. (2020). Current scientific knowledge about new composite materials on the basis of polymer concrete. Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2019. - 128 s. ISBN 978-3-942303-79-8.
 • DUPLÁKOVÁ, Darina - FLIMEL, Marián - DUPLÁK, Ján - HATALA, Michal - RADCHENKO, Svetlana - BOTKO, František (2019). Ergonomic rationalization of lighting in the working environment. Part I.: Proposal of rationalization algorithm for lighting redesign. International Journal of Industrial Ergonomics. 71, 92-102. ISSN 0169-8141.
 • DUPLÁKOVÁ, Darina - HATALA, Michal - DUPLÁK, Ján - KNAPČÍKOVÁ, Lucia - RADCHENKO, Svetlana (2019). Illumination simulation of working environment during the testing of cutting materials durability. Ain Shams Engineering Journalm 10 (1), 161-169. ISSN 2090-4479.
 • DUPLÁK, Ján - HATALA, Michal - DUPLÁKOVÁ, Darina - BOTKO, František (2019). Prediction model of surface roughness parameters of structural steel created by plasma arc cutting via full factor experiment. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 50 (10), 1207-1220. ISSN 0933-5137.
 • FLIMEL, Marián - DUPLÁKOVÁ, Darina: New approaches of heat fluxes determination in the workplace in situ. In: Flow Measurement and Instrumentation. Vol. 61 (2018), p. 49-55. - ISSN 0955-5986.
 • BALARA, Milan - DUPLÁKOVÁ, Darina - MATISKOVÁ, Darina: Application of a signal averaging device in robotics. In: Measurement. Vol. 115 (2018), p. 125-132. - ISSN 0263-2241.
 • FLIMEL, Marián - DUPLÁKOVÁ, Darina: Ergonomic rationalization of transmitted vibration to hands of the workers. In: Journal of vibration and control. Vol. 23, no. 4 (2017), p. 517-525. - ISSN 1077-5463.
 • BALOG, Michal - SZILÁGYI, Erik - DUPLÁKOVÁ, Darina - MINĎAŠ, Miroslav: Effect verification of external factor to readability of RFID transponder using least square method. In: Measurement. Vol. 94 (2016), p. 233–238. - ISSN 0263-2241.
 • DUPLAKOVA, D., TELISKOVA, M., DUPLAK, J., TOROK, J., HATALA, M., STERANKA, J., RADCHENKO, S. (2018). Determination of optimal production process using scheduling and simulation software. International Journal of Simulation Modelling (IJSIMM), 17(4). ISSN 1726-4529.
 • DUPLÁK, J., HATALA, M., DUPLÁKOVÁ, D., STERANKA, J. (2018). Comprehensive analysis and study of the machinability of a high strength aluminum alloy (EN AW-AlZn5. 5MgCu) in the high-feed milling. Advances in Production Engineering & Management, 13(4), 455. ISSN 1854-6250.

Ocenenia

 • 2019 - Osobnosť vedy a techniky 2019 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za excelentné vedecké výsledky v oblasti svetelnej techniky, podiel a riešení viacerých významných medzinárodných a národných výskumných projektov