Vzdelávacie kurzy pre študentov

Katedra automobilových a výrobných technológií sa venuje aj odborným školeniam. Pripravuje tak poslucháčov na rôzne typy kvalifikácie a certifikácie, aby sa absolventi mohli čo najlepšie uplatniť v praxi.

Zahraničné mobility študentov

Súčasné vysokoškolské štúdium ponúka rozličné možnosti študijných štipendijných pobytov na univerzitách a vysokých školách celého sveta. Jednotlivé mobilitné programy sú ponúkané v rámci rôznych medzinárodných a národných kancelárií a agentúr. Dĺžka mobility študenta podlieha podmienkam medzinárodného programu alebo štipendijnej schémy a trvá maximálne jeden akademický rok.

Program SPICE

SPICE

Študenti FVT TUKE majú možnosť zapojiť sa do projektu SPICE (Student Programme of Integrated Company Education), spoločného projektu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a národného rozvojového projektu AZU.sk SPICE je národný projekt Slovenskej republiky, ktorý spája priemyselné spoločnosti a študentov technických vysokých škôl, s cieľom umožniť študentom absolvovať najmenej trojmesačnú prax spojenú s vypracovaním záverečnej práce v podniku. Projekt je podporený pokrokovými, technicky zameranými fakultami partnerských vysokých škôl.Študenti štvrtého alebo piateho ročníka na vysokej škole s technickým zameraním, ktorí majú záujem otestovať svoje vedomosti a zručnosti v praxi a súčasne vypracovať kvalitnú diplomovú prácu, majú možnosť zapojiť sa do projektu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky SPICE.

SPICE pre študentov – ako sa zapojiť?

  1. zaregistrujte sa na portáli www.azu.sk a vyplňte si profil, údaje uvedené v profile sú kľúčové pre atraktivitu študenta (študentské projekty, absolvované praxe, odborné zručnosti...)
  2. v okamihu, kedy sa po prvýkrát pokúsite vstúpiť do zóny „Záverečné práce - SPICE“, budete vyzvaní na doplnenie profilu o potrebné náležitosti (dosiahnuté vzdelanie)
  3. po doplnení budete pripravení prehliadať ponuku študentských praxí zo strany firiem, a prihlasovať sa na ne. Môžete sa prihlásiť na viaceré témy do viacerých spoločností
  4. firmy si vyberú, a oslovia vás s ponukou praxe
  5. po dohode s firmou fakulta schváli tému, a pridelí školiteľa
V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. Som tu pre vás!
Ing. Svetlana Radchenko, PhD., tútorka
Svetlana Radchenko

Svetlana Radchenko, PhD.

výskumný pracovník, tajomníčka fakulty

Bayerova 1, č. dv. 107

  • svetlana.radchenko@tuke.sk
  • +421 55 602 6386, +421 55 602 6363