Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

Júl 2024
ZÍSKAJ NÁSKOK ! ZAPOJ SA DO PRAXE S PROGRAMOM SPICE.
  • Top aktualita

Ak si myslíš, že sa ti pri štúdiu dostáva málo praktického vzdelávania, neváhaj a skús chytiť výnimočnú možnosť pevne do vlastných rúk!

Detail aktuality
ARTEP 2018
  • 16.02.2018

12. ROČNÍK KONFERENCIE ODBORNÍKOV Z UNIVERZÍT, VYSOKÝCH ŠKÔL A PRAXE

Detail aktuality

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch

Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials

Projekty KEGA

Transfer nových prístupov výučby technologicky orientovaných predmetov a implementácia výučby v podmienkach praxe pre súčasné potreby slovenského priemyslu

Transfer of new approach in education of technologically oriented subjects and implementation the education into practice conditions for current needs in the area of slovakia industry

Projekty APVV

Detekcia eróznych účinkov pulzujúceho vodného prúdu na materiál

Detection of the erosive effect of pulsating water jet on material