KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Dominik Čuha

Ing. Dominik Čuha, PhD.

Výskumný pracovník

 • dominik.cuha@tuke.sk
 • +421 55 602 6465

Curriculum Vitae

 • 2009 - 2013Gymnázium Konštantínova 2, Prešov - maturita
 • 2013 - 2016Bakalárske štúdium - Technická univerzita Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor – Výrobné technológie, študijný program – Výrobné technológie
 • 2016 - 2018Inžinierske štúdium - Technická univerzita Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor – Výrobné technológie, študijný program – Progresívne technológie
 • 2018 - 2021Doktorandské štúdium - Technická univerzita Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Dezintegrácia materiálov pulzujúcim vodným prúdom

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Progresívne technológie
 • Základy programovania strojov a zariadení
 • Číslicovo riadené stroje (NC technika)
 • Nové materiály
 • Vybrané kapitoly z matematiky I
 • Fyzika

Zahraničné pobyty

 • Erasmus v Ostrave (Česká republika) po dobu jedného semestra – VŠB – 2017/2018