KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Michal Hatala

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

profesor, vedúci katedry automobilových a výrobných technológií, Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Bayerova 1, č. dv. 108

 • michal.hatala@tuke.sk
 • +421 55 602 6456, +421 55 602 6363
konzultačné hodiny
Na základe dohody

Curriculum Vitae

 • 2005 - 2006Výskumný pracovník
 • 2007 - 2009Odborný asistent
 • 2010 - 2021Docent
 • 2013 - 2020Prodekan pre vzdelávaciu činnosť
 • 2017 - 2021Vedúci KAVT
 • 2020 - 2021Profesor
 • 2021 - 2021Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Zváranie
 • Nedeštruktívne testovanie materiálov
 • Energolúčové technológie
 • Progresívne technológie v praxi
 • Výskum a optimalizácia procesu rezania plazmovým oblúkom
 • Rezanie vysokorýchlostným AWJ a rezanie laserom
 • Obrábanie kompozitov a vysokoodolných materiálov

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Progresívne technológie
 • Technológie spájania a delenia
 • Nedeštruktívne testovanie

INÉ AKTIVITY:

 • Medzinárodný zváračský inžinier IWE/EWE
 • Skúšanie ultrazvukom Level 3
 • Skúšanie magnetickou práškovou metódou Level 3
 • Skúšanie vizuálnymi metódami Level 3
 • Skúšanie kapilárnymi metódami Level 3

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • APVV-15- 0696 Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení (2015 - 2020) (vedúci projektu)
 • APVV-15- 0700 Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS (2015 - 2020) (spoluriešiteľ)
 • KEGA 039TUKE-4/2017 Transfer poznatkov výskumu zvárania žiarupevných ocelí do študijného programu progresívne technológie (2017 - 2019) (vedúci projektu)
 • KEGA 042TUKE-4/2015 Implementácia vedomostí z oblastí inovačných technológií do procesu modernizácie technologicky orientovaných predmetov v študijnom odbore výrobné technológie (2015 - 2017) (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0682/17 Výskum, vývoj a experimentálne overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom (2017 - 2020) (vedúci projektu)
 • VEGA 1/0492/16 Výskum možností eliminácie deformácií tenkostenných súčiastok s využitím vysokorýchlostného obrábania (2016 - 2019) (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0619/15 Matematické a štatistické modelovanie pozorovaných závislostí trvanlivosti vybraných rezných materiálov (2015 - 2017) (spoluriešiteľ)

Zahraničné pobyty

 • Rôzne typy prednáškových pobytov v rámci programu CEEPUS

Členstvá

 • Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava, 1.1.2013 – člen vedeckej rady
 • Fakulta výrobných technológií, 1.1.2010 - člen vedeckej rady
 • Člen komisie MŠ SR KEGA
 • Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – od 2012 – expert- Strojárske výrobne technológie a aplikácia do praxe
 • Slovenská národná akreditačná služba – od 2013 – expert, posudzovateľ
 • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Engineering Sciences J.E.S. ISSN 2312-2498 (Ukraine)
 • Slovenská Spoločnosť pre Nedeštruktívne testovanie - člen výboru
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko

Patenty

 • AGJ001 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - MONKA, Peter Pavol - HATALA, Michal - ČENTEŠ, Ľuboš: Prípravok na meranie polohy hrotu nástroja na CNC revolverovom prírubovom sústruhu úžitkový vzor č. 5835/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2011. - 3 s..
 • AGJ002 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal: Prípravok na analýzu vzoriek geotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch úžitkový vzor SK 6643 Y1 : Vestník ÚPV SR 82013/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 3 s..
 • AGJ003 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - ANDREJKO, Peter - AMBROZY, Martin: Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na zaverečných diplomoch Úžitkový vzor č. 7240 : číslo prihlášky: 82-2014/ - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2015. - 4 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/search.do.
 • AGJ004 MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - POČEKAJLO, Jozef: Mechatronický modul hadicového dopravníka Register úžitkových vzorov prihláška č. 138-2014 : Vestník ÚPV SR č.: 082015/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 1-4 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=681701.
 • AGJ005 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal: Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch patent č. dokumentu 288408/ - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2016. - 4 s..

Významné publikácie

 • Hatala, M., Botko, F., Mital, D. (2020). Non-destructive techniques for testing cold drawn tubes. Lüdenscheid : RAM-Verlag. 2020. 100 s. ISBN 978-3-942303-97-2.
 • Botko, F., Bella, P., Hatala, M., Beraxa, P., Lehocká, D., & Sutak, D. (2020). Effect of friction coefficient change on internally shaped tubes drawing process using finite elements method. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 51(7), 948-956.
 • Duplák, J., Hatala, M., Dupláková, D., & Botko, F. (2019). Prediction model of surface roughness parameters of structural steel created by plasma arc cutting via full factor experiment. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 50(10), 1207-1220.
 • Stejskal, T., Melko, J., Rjabušin, A., Fedorko, G., Hatala, M., & Molnár, V. (2019). Specific principles of work area stiffness measurement applied to a modern three-axis milling machine. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 102(5), 2541-2554.
 • Duplak, J., Hatala, M., Duplakova, D., & Steranka, J. (2018). Comprehensive analysis and study of the machinability of a high strength aluminum alloy (EN AW-AlZn5. 5MgCu) in the high-feed milling. Advances in Production Engineering & Management, 13(4), 455.
 • Duplakova, D., Teliskova, M., Duplak, J., Torok, J., Hatala, M., Steranka, J., & Radchenko, S. (2018). Determination of optimal production process using scheduling and simulation software. International Journal of Simulation Modelling, 17(4), 609-622.
 • Neshta, A., Kryvoruchko, D., Hatala, M., Ivanov, V., Botko, F., Radchenko, S., & Mital, D. (2018). Technological Assurance of High-Efficiency Machining of Internal Rope Threads on Computer Numerical Control Milling Machines. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 140(7).
 • Neshta, A., Kryvoruchko, D., Hatala, M., Ivanov, V., Botko, F., Radchenko, S., & Mital, D. (2018). Technological Assurance of High-Efficiency Machining of Internal Rope Threads on Computer Numerical Control Milling Machines. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 140(7).
 • Michalik, P., Zajac, J., Hatala, M., Mital, D., & Fecova, V. (2014). Monitoring surface roughness of thin-walled components from steel C45 machining down and up milling. Measurement, 58, 416-428.

Ocenenia

 • 2017 - „Vyznamenanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky“ v kategórii „Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35rokov“.
 • 2018 - Strieborná medaila ZSVTS
 • 2019 - Ocenenie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností v kategórii Propagátor vedy a techniky za rok 2019.
 • 2020 - Ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prestížne ocenenie "Cena za vedu a techniku“ v kategórii " Popularizátor vedy“ za rok 2020.