KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

František Botko

Ing. František Botko, PhD.

Odborný asistent

 • frantisek.botko@tuke.sk
 • +421 55 602 6465

Curriculum Vitae

 • 1997 - 2001SPŠ Strojnícka Prešov - maturita
 • 2001 - 2006FVT TUKE so sídlom v Prešove - Ing.
 • 2006 - 2014Křižik GBI a.s. - technológ
 • 2014 - 2017FVT TUKE so sídlom v Prešove - PhD.
 • 2017 - 2020FVT TUKE so sídlom v Prešove - výskumný pracovník
 • 2020 - 2021Odborný asistent

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk (B1)

Vedecká orientácia

 • Výrobné technológie
 • Trieskové obrábanie
 • Integrita povrchu
 • Nedeštruktívne testovanie
 • Abrazívny vodný prúd

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Výrobné technológie I.
 • Výrobné technológie II.

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Výrobné technológie I.
 • Výrobné technológie II.
 • Projektovanie výrobných systémov
 • Navrhovanie výrobných procesov
 • Teórie a metodiky výrobných technológií
 • Projekt BP
 • Aditívne technológie v automobilovej výrobe
 • Nové trendy výrobného náradia
 • Technológie plošného tvárnenia v automobilovej výrobe
 • Tendencie vo zváraní a delení

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • APVV-15- 0696 - Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení
 • APVV-15- 0700 - Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS
 • KEGA 039TUKE-4/2017 Transfer poznatkov výskumu zvárania žiarupevných ocelí do študijného programu progresívne technológie (2017 - 2019). (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0492/16 Výskum možností eliminácie deformácií tenkostenných súčiastok s využitím vysokorýchlostného obrábania (2016 - 2019). (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0682/17 - Výskum, vývoj a experimentálne overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom
 • KEGA 025TUKE-4/2018 - Transfér nových prístupov výučby technologicky orientovaných predmetov a implementácia výučby v podmienkach praxe pre súčasné potreby slovenského priemyslu
 • KEGA 014TUKE-4/2020 - Implementácia poznatkov výskumu inovatívnych spôsobov nedeštruktívneho testovania materiálov do študijného programu Technológie automobilovej výroby

Zahraničné pobyty

 • Kielce university of Technology, Poland  2015,2016
 • Technical University of Cluj-Napoca, Romania 2016
 • University of Nyíregyháza, Hungary 2017
 • VŠB Ostrava 2016,2017

Významné publikácie

 • ADM001 [168507] Study of welding parameters effect on the weld quality for structural steel S235 J0 / Miroslav Mičko ... [et al.] - 2016.In: Key Engineering Materials : Operation and Diagnostics of Machines and Production Systems Operational States 3. Vol. 669 (2016), p. 79-86. - ISBN 978-3-03835-629- 5 - ISSN 1013-9826 [MIČKO, Miroslav - DUPLÁK, Ján - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - KACZMARSKA, Božena - BOTKO, František - ALOWA, Mohammed]
 • ADM002 [173879] Monitoring of production quality for plastic component / Jozef Dobranský, František Botko, Eva Vojnová - 2016.In: MM Science Journal. Vol. 2016, no. September (2016), p. 927-930. - ISSN 1803-1269 [DOBRÁNSKY, Jozef - BOTKO, František - VOJNOVÁ, Eva]
 • ADM003 [174277] Heat transfer monitoring of injection mold / Jozef Dobranský, František Botko, Eva Vojnová - 2016.In: MM Science Journal. Vol. 2016, no. October (2016), p. 1073-1076. - ISSN 1803-1269 [DOBRÁNSKY, Jozef - BOTKO, František - VOJNOVÁ, Eva]
 • ADM004 [175396] Proposal of measuring fixture for serial production / Katarina Brezikova ... [et al.] - 2016.In: MM Science Journal. DOI: 10.17973/MMSJ.2016_10_201658 (2016), p. 1082-1085. - ISSN 1803-1269 [BREZÍKOVÁ, Katarína - HATALA, Michal - DUPLÁK, Ján - MITAĽ, Dušan - RADCHENKO, Svetlana - BOTKO, František]
 • ADM005 [179237] Analysis of cutting tools durability importance in turning process of steel C60 / Ján Duplák ... [et al.] - 2016.In: Key Engineering Materials : Operation and diagnostics of machines and production systems operational states 3. Vol. 669 (2016), p. 319-326. - ISSN 1013-9826 [DUPLÁK, Ján - HATALA, Michal - BOTKO, František - KORMOŠ, Miroslav]
 • ADC LEHOCKÁ, Dominika - KLICHOVÁ, Dagmar - FOLDYNA, Josef - HLOCH, Sergej - HVIZDOŠ, Pavol - FIDES, Martin - BOTKO, František: Comparison of the influence of acoustically enhanced pulsating water jet on selected surface integrity characteristics of CW004A copper and CW614N brass / - 2017. In: Measurement. Vol. 110 (2017), p. 230-238. - ISSN 0263-2241
 • ADC LEHOCKÁ, Dominika - KLICH, Jiří - BOTKO, František - FOLDYNA, Josef - HLOCH, Sergej - KEPIČ, Ján - KOVÁĽ, Karol - KREJČÍ, Lucie - ŠTORKÁN, Zdeněk: Pulsating water jet erosion effect on a brass flat solid surface / - 2018. In: International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 97, no. 1-4 (2018), p. 1099-1112. - ISSN 0268-3768
 • ADC DUPLÁKOVÁ, Darina - FLIMEL, Marián - DUPLÁK, Ján - HATALA, Michal - RADCHENKO, Svetlana - BOTKO, František: Ergonomic rationalization of lighting in the working environment. Part I.: Proposal of rationalization algorithm for lighting redesign / - 2019. In: International Journal of Industrial Ergonomics. - Amsterdam (Holandsko) : Elsevier, 1986 Roč. 71 (2019), s. 92-102 [print]. - ISSN 0169-8141
 • ADC DUPLÁK, Ján - HATALA, Michal - DUPLÁKOVÁ, Darina - BOTKO, František: Prediction model of surface roughness parameters of structural steel created by plasma arc cutting via full factor experiment / - 2019. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik = Materials Science and Engineering Technology. - Wenheim (Nemecko) : Wiley-VCH Roč. 50, č. 10 (2019), s. 1207-1220 [print, online]. - ISSN 0933-5137
 • ADC LEHOCKÁ, Dominika - KLICH, Jiří - BOTKO, František - SIMKULET, Vladimír - FOLDYNA, Josef - KREJČÍ, Lucie - ŠTORKÁN, Zdeněk - KEPIČ, Ján - HATALA, Michal: Comparison of ultrasonically enhanced pulsating water jet erosion efficiency on mechanical surface treatment on the surface of aluminum alloy and stainless steel / - 2019. In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - Berlin (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 103, č. 5-8 (2019), s. 1647-1656 [print, online]. - ISSN 0268-3768 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=D65n9aTl1WAH2M47cHW&page=1&doc=1.
 • ADC LEHOCKÁ, Dominika - BOTKO, František - KLICH, Jiří - SITEK, Libor - HVIZDOŠ, Pavol - FIDES, Martin - ČEP, Robert: Effect of pulsating water jet disintegration on hardness and elasticity modulus of austenitic stainless steel AISI 304L / - 2020. In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - Berlin (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 107, č. 5-6 (2020), s. 2719-2730 [print, online]. - ISSN 0268-3768 Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-020-05191-3.
 • ADC MITAĽOVÁ, Zuzana - MITAĽ, Dušan - BOTKO, František - LITECKÁ, Juliána - ZAJAC, Jozef - HARNIČÁROVÁ, Marta - VALÍČEK, Jan: Identification of Topography of Surfaces Created by Turning Biomaterials with Optical Profilometry / - 2020. In: BioResources. - Raleigh (USA) : NC State University Roč. 15, č. 2 (2020), s. 2483-2494 [online]. - ISSN 1930-2126 (online)