KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Radoslav Vandžura

Ing. Radoslav Vandžura, PhD.

odborný asistent

 • radoslav.vandzura@tuke.sk
 • +421 55 602 6359

Curriculum Vitae

 • 2007 - 2011SPŠ Elektrotechnická Prešov - maturita
 • 2013 - 2020FVT TUKE so sídlom v Prešove - Ing.
 • 2013 - 2020Orac Slovakia s.r.o - administratívny pracovník, procesný inžinier

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk

Vedecká orientácia

 • Progresívne metódy obrábania, aditívne technológie, kompozitné materiály

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Projektovanie nástrojov a prípravkov
 • Experimentálne metódy vo VT
 • Nové materiály
 • Technické materiály II