KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Jozef Dobránsky

doc. Ing. Jozef Dobránsky, PhD.

Docent

 • jozef.dobransky@tuke.sk
 • +421 55 602 6350
konzultačné hodiny
Utorok: 9:25 – 10:55

Curriculum Vitae

 • 1998 - 2004Ing.
 • 2004 - 2007PhD.
 • 2007 - 2017odborný asistent - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2017 - 2021docent - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

 • Technológie spracovania plastov
 • Skúšanie plastov
 • Recyklácia plastov
 • Spôsobilosť výrobných procesov

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Komplexná výroba automobilových komponentov
 • Realizácia komponentov v automobilovom priemysle
 • Experimentálne metódy vo výrobných technológiách
 • Technológie spracovania plastov

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Výrobné stroje a zariadenia
 • Experimentálne metódy vo výrobných technológiách
 • Prevádzka TZ v technológii vstrekovania plastov
 • Skúšanie plastov
 • Formy pre vstrekovanie plastov
 • Tribodiagnostika

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA 1/0381/15
  Výskum vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na pevnostné a úžitkové vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin. (2015-2017) (spoluriešiteľ)
 • KEGA 004TUKE-4/2017
  Implementácia výskumu matematického modelovania vzťahu mikrogeometrie povrchu na výsledné kvalitatívne parametre súčiastok vyrobených trieskovým obrábaním do predmetov nového študijného programu Technológia automobilovej výroby (spoluriešiteľ)
 • KEGA 006TUKE-4/2017
  Inovácia laboratória kontroly kvality komponentov pre automobilový a príbuzný priemysel v rámci integrácie moderných poznávacích operácií do vzdelávania (spoluriešiteľ)

Zahraničné pobyty

 • Universita degli study di Perugia, Taliansko (2006)
 • Politecnico di Torino, Taliansko (2008)
 • Technická univerzita v Liberci, ČR (2015, 2017, 2019)
 • Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko (2016, 2017, 2019)
 • Silesian University of Technology, Zabrze, Poľsko (2019)

Členstvá

 • Člen komisií pre obhajoby bakalárskych, inžinierskych a dizertačných prác.
 • Člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie TRANSFER.
 • Člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie 3D TRENDS.
 • Člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie SHMD – International Symposium of Croatian Metallurgical Society.

Patenty

 • Nastaviteľný pánt na brány (2013)
 • Inteligentná detská autosedačka (2017)

Významné publikácie

 • The influence of the use of technological waste on the mechanical behavior of fibrous polymer composite / Jozef Dobránsky, Luboš Běhálek, Petr Baron, Marek Kočiško, Ľudmila Dulebová, Zigmund Doboš - 2019. In: Composites Part B: Engineering : An International Journal. - Amsterdam (Holandsko) : Elsevier Roč. 166 (2019), s. 162-168 [print]. - ISSN 1359-8368
 • Application of Laser Profilometry to Evaluation of the Surface of the Workpiece Machined by Abrasive Waterjet Technology / Gerhard Mitaľ, Jozef Dobránsky, Juraj Ružbarský, Štefánia Olejárová - 2019. In: Applied Sciences. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 9, č. 10 (2019), s. 1-13 [online]. - ISSN 2076-3417
 • The dynamic parameters correlation assessment of the textile machine high-speed bearings in changed technological conditions / Petr Baron, Marek Kočiško, Jozef Dobránsky - 2018. In: Measurement. Vol. 116 (2018), p. 575-585. - ISSN 0263-2241
 • Measurements and evaluation of measurements of vibrations in steel milling process / Štefánia Olejárová, Jozef Dobránsky, Jozef Svetlík, Martin Pituk - 2017. In: Measurement. Vol. 106 (2017), p. 18-25. - ISSN 0263-2241.
 • Research and application of methods of technical diagnostics for the verification of the design node / Petr Baron, Marek Kočiško, Jozef Dobránsky, Martin Pollák, Monika Telišková - 2016. In: Measurement. Vol. 94 (2016), p. 245-253. - ISSN 0263-2241.
 • Research and Correlation of Diagnostic Methods for Assessment of the State of Oil Filling in Cycloid Gearbox / Petr Baron, Marek Kočiško, Jozef Dobránsky, Martin Pollák, Tomáš Cmorej - 2015. In: Advances in Materials Science and Engineering. P. 97841-97841. - ISSN 1687-8434.
 • Quality Monitoring in Production of the Parts in Automotive Industry / Jozef Dobránsky, Anton Panda, Dušan Manduľák - 1. vyd. - Ludenscheid : RAM-Verlag - 2015. - 190 p.. - ISBN 978-3-942303-36-1.

Ocenenia

 • 2019 - Ocenenie na konferencii Researchfora International Conference konanej v Ománe v kategórii Najlepšia prezentácia, za prezentáciu príspevku "Monitoring of Production Process at Production of Components in Automotive Industry".