KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Vladimír Simkulet

doc. Ing. Vladimír Simkulet, PhD.

docent

 • vladimir.simkulet@tuke.sk
 • +421 55 602 6362

Curriculum Vitae

 • 1995 - 2001Vysokoškolské štúdium na TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra strojárskych technológií a materiálov
 • 2001 - 2004Doktorandské štúdium v oblasti Materiálového inžinierstva a medzných stavov materiálov v Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Košice
 • 2004 - 2020Odborný asistent - Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2020 - 2021Docent

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov
 • Výrobné technológie a aditívne technológie
 • Povrchové úpravy a tepelné spracovanie materiálov
 • Aditívne technológie

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Technické materiály I
 • Technické materiály II
 • Nové materiály
 • Náuka o materiáloch

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Technické materiály I
 • Technické materiály II
 • Nové materiály
 • Povrchové úpravy a tepelné spracovanie automobilových komponentov

INÉ AKTIVITY:

 • Zaži vysokú školu
 • Detská univerzita
 • samostatné vedecké prednášky mimo bežných predmetov štúdia

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • Mikroštruktúrna koncepcia implementácie moderných technických materiálov vo výrobných technológiách a konštrukčných aplikáciách, č. 036TUKE-4/2017 (vedúci projektu)
 • Transfer poznatkov výskumu zvárania žiarupevných ocelí do študijného programu Progresívne technológie, č. 039TUKE-4/2017 (spoluriešiteľ)
 • Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS, č. APVV-15-0700 (spoluriešiteľ)
 • Implementácia poznatkov výskumu inovatívnych spôsobov nedeštruktívneho testovania materiálov do študijného programu Technológie automobilovej výroby, č. 014TUKE-4/2020 (spoluriešiteľ)

Významné publikácie

 • HLOCH, S.- VALÍČEK, J. - SIMKULET, V.: Estimation of the smooth zone maximal depth at surfaces created by abrasive waterjet. In: International Journal of Surface Science and Engineering. Vol. 3, no. 4 (2009), p. 347-359. - ISSN 1749-785X
 • FUCHSOVÁ, G. - LOFAJ, F. - SIMKULET, V.: Effect of surface roughness on nanoindentation. In: Chemické listy. Vol. 105 (S), no. Symposia (2011), p. s796-s797. - ISSN 0009-2770
 • SIMKULET, V. - PARILÁK, Ľ.: Microstructure characteristics of Fe-0.85Mo- 3Mn-0.5C sintered steel in dependence on sintering conditions. In: Chemické listy. Vol. 106, no. S3 (2012), p. s529-s530. - ISSN 0009-2770
 • DOBRÁNSKY, J. - KOČIŠKO, M. - BARON, P. - SIMKULET, V. - BĚHÁLEK, L.- VOJNOVÁ, E. -
  NOVÁKOVÁ-MARCINČÍNOVÁ, Ľ.: Evaluation of the Impact Energy of the Samples Produced by the Additive Manufacturing Technology. In: Metalurgija. Vol. 55, no. 3 (2016), p. 477-480. - ISSN 0543-5846
 • DOBRÁNSKY, J. - BARON, P. - SIMKULET, V. - KOČIŠKO, M. - RUŽBARSKÝ, J. - VOJNOVÁ, E.: Examination of material manufactured by direct metal laser sintering (DMLS). In: Metalurgija. Vol. 54, no. 3 (2015), p. 477-480. - ISSN 0543-5846
 • SIMKULET, V. - HATALA, M. - ORLOVSKÝ, I. - ZAJAC, J. - MONKA, P.P. - MICHALIK, P.: Microhardness evaluation of steel EN S233J2G3 in heat affected zone after plasma ARC cutting. In: Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium on "Intelligent Manufacturing & Automation : Power of Knowledge and Creativity": 23-26th November 2011, Vienna, Austria. - Vienna : DAAAM International, 2011 P. 1103-1104. - ISBN 978-3- 901509-83- 4 - ISSN 1726-9679
 • SELECKÁ, M. - SIMKULET, V.: Mechanical properties of sintered manganes-molybdenum carbon steels. In: Metal Powder Report. No. 8 September (2006), p. 43. - ISSN 0026-0657
 • SIMKULET, V. - SELECKÁ, M.: Microstructure formation in Fe-Mo- Mn-C and Fe-Mn- C alloys in dependence on sintering temperature and time. In: Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 10, mimoriadne číslo č. 1/2004 (2004), s. 886-888. - ISSN 1335-1532
 • PARILÁK, Ľ - SIMKULET, V. - MITAĽOVÁ, Z.: Technické materiály vo výrobných technológiách a konštrukčných aplikáciách. TU v Košiciach : Košice, 1. vyd. / 2020, 133 s. ISBN 978-80-553-3489-9
 • PETRUŠKA, O. - ZAJAC, J. - DUPLÁKOVÁ, D. - SIMKULET, V. - DUPLÁK, J. - BOTKO, F.: Effect of glass and carbon fibres on the compressive and flexural strength of the polymer concrete composite. In: Advances in Production Engineering & Management. Roč. 15, č. 4/ 2020, s. 441-452. ISSN 1854-6250
 • POKLEMBA, R. - DUPLÁKOVÁ, D. - ZAJAC, J. - DUPLÁK, J. - SIMKULET, V. - GOLDYNIAK, D.: Design and investigation of machine tool bed based on polymer concrete mixture. In: International Journal of Simulation Modelling. Wolkersdorf im Weinviertel (Rakúsko) : DAAAM International Vienna, Roč. 19, č. 2/ 2020, s. 291-302. ISSN 1726-4529
 • BOTKOVÁ, D. - KLICH, J. - BOTKO, F. - SIMKULET, V. - FOLDYNA, J. - KREJČÍ, L. - ŠTORKÁN, Z. - KEPIČ, J. - HATALA, M.: Comparison of ultrasonically enhanced pulsating water jet erosion efficiency on mechanical surface treatment on the surface of aluminum alloy and stainless steel. In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Springer International Publishing AG : Berlin (Nemecko). Roč. 103, č. 5-8/ 2019, s. 1647-1656. ISSN 0268-3768
 • SIMKULET, V. - KONSTANTIN, D. - PANDA, A.: The studies of the structure and properties of nanoscale multilayer coatings based on the nitrides of refraktory metals. In: Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch. TU : Košice / 2016, s. 1-5. ISBN 978–80–553–3018–1
 • SIMKULET, V. - MAŠČENIK, J. - MITAĽOVÁ, Z. - MICHALIK, P.: Study of microstructural characteristic of ENS233J2G3 Steel after Plasma, Laser and WAJ cutting. In: Metódy a prostriedky obrábania materiálov : práce Centra progresívnych metód obrábania. FVT TU : Prešov/ 2012, s. 101-107. ISBN 978-80-553-1182-1