KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Damián Peti

INTERNÝ DOKTORAND

  • damian.peti@tuke.sk

Curriculum Vitae

  • 2013 - 2017SPŠ Stavebná, Plzenská 10, Prešov, 08001
  • 2018 - 2021Bakalárske štúdium- Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor- Strojárstvo, študijný program- Technológie automobilovej výroby
  • 2021 - 2023Inžinierske štúdium- Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor- Strojárstvo, študijný program- Technológie automobilovej výroby

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

  • CAQ quality management systems in industry

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

  • Základy programovania strojov a zariadení
  • CAQ systémy v priemysle