KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Samuel Mikuláško

INTERNÝ DOKTORAND

  • samuel.mikulasko@tuke.sk
  • +421 55 602 6359

Curriculum Vitae

  • 2018 - 2021Bakalárske štúdium – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor- Strojárstvo, študijný program - Technológie automobilovej výroby
  • 2021 - 2023Inžinierske štúdium - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor- Strojárstvo, študijný program - Technológie automobilovej výroby

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

  • Výskum v oblasti technologických aspektov obrábania biomateriálov

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

  • Progresívne technológie