Patenty

Pokrok a inovácie

Neustály pokrok a inovácie sú hnacím motorom pre vedecko výskumnú činnosť zamestnancov KAVT, ktorá ústi to vývoja nových výrobkov a zariadení v podobe úžitkových vzorov a patentov.

Demontážna ihla zámkovej dlažby

Prihláška úžitkového vzoru č. 113-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 1 s.

 • Pôvodca patentu:
  MATIJA, Rudolf - HAĽKO, Jozef - PANDA, Anton

Snímateľné upínacie zariadenie na sústruženie vodným prúdom

prihláška úžitkového vzoru 100-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton

Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom

prihláška úžitkového vzoru 99-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton

Spôsob vykonávania záťažových skúšok kolíkových spojov

Zverejnený úžitkový vzor č. 38-2014 : Vestník ÚPV SR č. 042015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  VITIKÁČ BATEŠKOVÁ, Eva - PAVLENKO, Slavko - PANDA, Anton

Cigareta s filtrom

Zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 115-2014 : Vestník ÚPV SR č. 022015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - NAVRÁTILOVÁ, Daniela - ORAVEC, Peter - BIELOUSOVÁ, Rimma - ROHAĽOVÁ, Tatiana

Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

úžitkový vzor 7067 : Vestník ÚPV SR č.: 042015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta - PRISLUPČÁK, Marek - RUŽBARSKÝ, Juraj - MRKVICA, Ivan

Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

zverejnený úžitkový vzor č. 28-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnosti

Úžitkový vzor č. 198-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  RIMÁR, Miroslav - ČORNÝ, Ivan - FEDÁK, Marcel - PANDA, Anton

Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov

Úžitkový vzor č. 102-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov

zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 163-2012 : Vestník ÚPV SR 112013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - NOVÁK-MARCINČIN, Jozef - JURKO, Jozef

Spôsob čerpania vody z prírodných tokov bez nutnosti napájacieho zdroja

úžitkový vzor č. 6591 : Vestník ÚPV SR 112013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 4 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - MARTON, Michal - JURKO, Jozef

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

úžitkový vzor č. 6242. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - MATIJA, Rudolf - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov

úžitkový vzor č. 6125. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - NAVRÁTILOVÁ, Daniela

Kombinovaný pohon vozidla 4x4 spaľovací motor - elektromotor

úžitkový vzor č. 6000. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2011. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložísk

úžitkový vzor. č 5796. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - 2011. - 6 s..

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Snímateľné upínacie zariadenie na sústruženie vodným prúdom

zverejnená patentová prihláška SK 39-2015 A3. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton

Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom

zverejnená patentová prihláška SK 40-2015 A3. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 8 s.

 • Pôvodca patentu:
  STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton

Kombinovaný pohon vozidla 4x4 spaľovací motor - elektromotor

patentový spis SK 288368 B6. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 4 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov.

patentový spis č. 288324 : Vestník ÚPV SR 012016/ Anton Panda ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - NOVÁK MARCINČIN, Jozef - JURKO, Jozef

Spôsob účinnej eliminácie obsahu vdychovaných škodlivín v tabakovom dyme.

zverejnená patentová prihláška č. 59-2014 : Vestník ÚPV SR č. 042016.. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - NAVRÁTILOVÁ, Daniela

Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov.

patentový spis č. 288281 : Vestník ÚPV SR č. 062015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - JURKO, Jozef

Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložísk.

patentový spis č. 288282 : Vestník ÚPV SR č. 062015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob prípravy skúšobných vzoriek

Zverejnená patentová prihláška č. 102-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 062015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  ČORNÝ, Ivan - RIMÁR, Miroslav - FEDÁK, Marcel - PANDA, Anton

Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov

zverejnená patentová prihláška č. 54-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 012015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

zverejnená patentová prihláška č. 16-2013 : Vestník ÚPV SR. č.: 092014. Banská Bystrica : UPV Banská Bystrica - 2014. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

zverejnená patentová prihláška č. 17-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 09-2014. Banská Bystrica : ÚPV Banská Bystrica - 2014. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob čerpania vody z prírodných tokov bez nutnosti napájacieho zdroja

patentová prihláška č. 43-2012. Banská Bystrica : UPV - 2014. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - MARTON, Michal - JURKO, Jozef

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

zverejnená patentová prihláška č. 137-2011 : Vestník ÚPV SR 72013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - MATIJA, Rudolf - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Kombinovaný pohon vozidla 4x4 spaľovací motor - elektromotor

zverejnená patentová prihláška č. 33-2012. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta