KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Peter Michalik

doc. Ing. Peter Michalik, PhD., Ing.- Paed. IGIP

Docent

 • peter.michalik@tuke.sk
 • +421 55 602 6367
konzultačné hodiny
Pondelok: 7:45 – 9:15

Curriculum Vitae

 • 1980 - 1985Ing.
 • 2006 - 2009PhD.
 • 2014 - 2021doc.

Jazykové znalosti

 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk
 • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

 • NC výrobná technika
 • Technológia automatizovanej výroby
 • Programovanie NC strojov
 • Programovanie a obrábanie na CNC obrábacích strojoch
 • Robotika
 • Programovanie PLC

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Číslicovo riadené stroje (NC technika)
 • Pohony automobilov a ich komponenty
 • NC výrobná technika
 • Automatizácia výrobných technológií

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Číslicovo riadené stroje (NC technika)

OTHER ACTIVITIES:

Samostatné vedecké prednášky mimo bežných predmetov štúdia

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA
  Štúdium vybraných vlastnosti povrchov rôznych materiálov vytvorených technológiou tepelného delenia plazmovým oblúkom
  Číslo: 1/0849/11
  Vedúci: doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
  Spoluriešiteľ: Ing. Peter Michalik, PhD.
  Riešenie: 2012 –2013
 • VEGA
  Inovácia metodik v procese identifikácie a ohodnotenia nežiaducich udalosti na technologických pracoviskách
  Číslo:1/0013/11
  Vedúci: doc. Ing. Petr BARON, PhD.
  Spoluriešiteľ: Ing. Peter Michalik, PhD.
  Riešenie: 2011 –2013
 • VEGA
  Matematické a štatistické modelovanie pozorovaných závislostí trvanlivosti vybraných rezných materiálov
  Číslo:1/0619/15
  Vedúci: doc. Ing. Peter MICHALIK, PhD.
  Riešenie: 2015 –2017
 • KEGA
  Transfer poznatkov z oblasti progresívnych technológií do edukačného procesu pre zvýšenie kvality absolventov v odbore výrobné technológie
  Číslo: 033TUKE-4/2012
  Vedúci: prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
  Spoluriešiteľ: Ing. Peter Michalik, PhD.
  Riešenie: 2012 - 2014
 • KEGA
  Kreovanie novej formy elektronických edukačných materiálov pre montážny proces progresívnou metódou S.M.A.R.T.
  Číslo: 011TUKE-4/2012
  Vedúci: doc. Ing. Jozef Jurko, PhD.
  Spoluriešiteľ: Ing. Peter Michalik, PhD.
  Riešenie: 2012 - 2013
 • APVV
  Číslo: APVV – 0207 – 12
  Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie
  Vedúci: doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.
  Spoluriešiteľ: Ing. Peter Michalik, PhD.
  Riešenie: 2013 – 2017
 • Inštitucionálna úloha
  Číslo: IÚ 8/2012
  Zvyšovanie efektívnosti technologických operácií pre tvarové obrábanie
  Vedúci: Ing. Peter Michalik, PhD.
  Riešenie: 01/2012 – 12/2012
 • VEGA 01/0045/18, Výskum vybraných parametrov prvkov konštrukcii robotov na báze Al zliatin

Zahraničné pobyty

 • Cepus: Kielce 2014
 • Erazmus: Ljubljana, Slovenia 2013, Ljubljana, Slovenia 2014

Patenty

 • AGJ007 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef: Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov patent č. 288304 : Vestník ÚPV SR č.: 102015/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 3 s.
 • AGJ010 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal: Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch patent č. dokumentu 288408/ - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2016. - 4 s.
 • AGJ015 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - AMBROZY, Martin - ANDREJKO, Peter: Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch patentový spis SK 288533 B6/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 4 s.
 • AGJ001 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - MONKA, Peter Pavol - HATALA, Michal - ČENTEŠ, Ľuboš: Prípravok na meranie polohy hrotu nástroja na CNC revolverovom prírubovom sústruhu úžitkový vzor č. 5835/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2011. - 3 s..
 • AGJ002 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef: Oporný nastaviteľný držiak skúšobného prístroja drsnosti povrchu úžitkový vzor č. 6054/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s..
 • AGJ003 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef: Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 129-2012 : Vestník ÚPV 42013/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 5 s. [online]. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=131011501.
 • AGJ004 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal: Prípravok na analýzu vzoriek geotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch úžitkový vzor SK 6643 Y1 : Vestník ÚPV SR 82013/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 3 s..
 • AGJ005 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - URBANEC, Erik: Monitor materiálového toku hadicového dopravníka bez mechanického strižného elementu Úžitkový vzor č. 206-2013 : Vestník ÚPV SR č. 052014/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 4 s..
 • AGJ006 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - ANDREJKO, Peter - AMBROZY, Martin: Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na zaverečných diplomoch Úžitkový vzor č. 7240 : číslo prihlášky: 82-2014/ - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2015. - 4 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/search.do.
 • AGJ008 MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - POČEKAJLO, Jozef: Mechatronický modul hadicového dopravníka Register úžitkových vzorov prihláška č. 138-2014 : Vestník ÚPV SR č.: 082015/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 1-4 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=681701.
 • AGJ009 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef: Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníka Úžitkový vzor č. 74762016/ - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR - 2016. - 3 s..
 • AGJ011 FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - KREŠÁK, Jozef: Skúšobné zariadenie na napínanie krycích vrstiev dopravného pásu multiaxiálným ťahom úžitkový vzor SK 7702 Y1/ - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2017. - 4 s..
 • AGJ012 FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - KUĽKA, Jozef - MANTIČ, Martin: Valčeková stolica na meranie normálových kontaktných síl pásového dopravníka úžitkový vzor č. 7773/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 4 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/87-2016.
 • AGJ013 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - MITAĽOVÁ, Zuzana - FECKO, Tibor: Flexibilná konštrukcia ramena osi robota úžitkový vzor SK 7976 Y1/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 3 s..
 • AGJ014 MICHALIK, Peter - HATALA, Michal - MITAĽOVÁ, Zuzana - AMBROZY, Martin: Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom úžitkový vzor SK 8025 Y1/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 4 s..
 • AGJ016 MICHALIK, Peter - FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - TOMEČEK, Juraj: Skúšobné zariadenie pre dopravné pásy hadicových dopravníkov na meranie materiálových chrakteristík pomocou multiaxialného tlaku Prihláška úžitkového vzoru/ - Banská Bystrica : [s.n.] - 2018. - 4 s..

Významné publikácie

 • ADC001 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - STEHLÍKOVÁ, Beáta - MICHALIK, Peter - WEISZER, Michal: A regression model for prediction of pipe conveyor belt contact forces on idler rolls / - 2013. In: Measurement. Vol. 46, no. 10 (2013), p. 3910-3917. - ISSN 0263-2241
 • ADC002 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - STEHLÍKOVÁ, Beáta - MICHALIK, Peter -
  KOPAS, Melichar: Mathematical models for indirect measurement of contact forces in hexagonal idler housing of pipe conveyor / - 2014. In: Measurement. Vol. 47, no. 1 (2014), p. 794-803. - ISSN 0263-2241
 • ADC003 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - MITAĽ, Dušan - FEČOVÁ, Veronika: Monitoring surface roughness of thin-walled components from steel C45 machining down and up milling / - 2014. In: Measurement. Vol. 58 (2014), p. 416-428. - ISSN 0263-2241
  Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224114003881.
 • ADC004 MITAĽOVÁ, Zuzana - ZAJAC, Jozef - MICHALIK, Peter - MITAĽ, Dušan - DUPLÁK, Ján - GAJDOS, Stanislav: Study of Surface Roughness of Machined Polymer Composite Material / - 2015. In: International Journal of Polymer Science. Vol. 2015 (2015), p. 1-6. - ISSN 1687-9422
  Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&qid=4&SID=T2btOnutRZkKaTlQp6z&page=1&doc=3.
 • ADC005 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - STEHLÍKOVÁ, Beáta - MICHALIK, Peter - KOPAS, Melichar: Influence of tension and release in piped conveyor belt on change of normal contact forces in hexagonal idler housing for pipe conveyor loaded with material / - 2016. In: Measurement. Vol. 84 (2016), p. 21-31. - ISSN 0263-2241 Spôsob prístupu: www.sciencedirect.com.
 • ADC006 FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - DOVICA, Miroslav - TÓTH, Teodor - KELEMENOVÁ, Tatiana: Extension of inner structures of textile rubber conveyor belt – Failure analysis / - 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 70 (2016), p. 22-30. - ISSN 1350-6307
 • ADC007 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ANDREJIOVÁ, Miriam - GRINČOVÁ, Anna - MICHALIK, Peter: Online monitoring of a pipe conveyor. Part 1: Measurement and analysis of selected operational parameters / - 2016. In: Measurement. Vol. 94 (2016), p. 364–371. - ISSN 0263-2241
 • ADC008 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ANDREJIOVÁ, Miriam - GRINČOVÁ, Anna -
  MICHALIK, Peter: Online monitoring of pipe conveyors part 2: Evaluation of selected operational parameters for the design of expert system / - 2017. In: Measurement. Vol. 104 (2017), p. 1-11. - ISSN 0263-2241
  Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P1ZFJAXGNEkbuOG2r6V&search_mode=GeneralSearch&prID=78c959fe-05e2- 4db4-9bee- 78bf1ec5dbe4.
 • AGJ001 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - MONKA, Peter Pavol - HATALA, Michal - ČENTEŠ, Ľuboš: Prípravok na meranie polohy hrotu nástroja na CNC revolverovom prírubovom sústruhu úžitkový vzor č. 5835/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2011. - 3 s..
 • AGJ002 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef: Oporný nastaviteľný držiak skúšobného prístroja drsnosti povrchu úžitkový vzor č. 6054/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s..
 • AGJ003 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef: Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 129-2012 : Vestník ÚPV 42013/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 5
  s. [online].
  Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=131011501.
 • AGJ004 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal: Prípravok na analýzu vzoriek geotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch úžitkový vzor SK 6643 Y1 : Vestník ÚPV SR 82013/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 3 s..
 • AGJ005 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - URBANEC, Erik: Monitor materiálového toku hadicového dopravníka bez mechanického strižného elementu Úžitkový vzor č. 206-2013 : Vestník ÚPV SR č. 052014/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 4 s..
 • AGJ006 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - ANDREJKO, Peter - AMBROZY, Martin: Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na zaverečných diplomoch Úžitkový vzor č. 7240 : číslo prihlášky: 82-2014/ - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2015. - 4 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/search.do.
 • AGJ008 MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - POČEKAJLO, Jozef: Mechatronický modul hadicového dopravníka Register úžitkových vzorov prihláška č. 138-2014 : Vestník ÚPV SR č.: 082015/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 1-4
  s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=681701.
 • AGJ009 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef: Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníka Úžitkový vzor č. 74762016/ - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR - 2016. - 3 s..
 • AGJ011 FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - KREŠÁK, Jozef: Skúšobné zariadenie na napínanie krycích vrstiev dopravného pásu multiaxiálným ťahom úžitkový vzor SK 7702 Y1/ - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2017. - 4 s..
 • AGJ012 FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - KUĽKA, Jozef - MANTIČ, Martin: Valčeková stolica na meranie normálových kontaktných síl pásového dopravníka úžitkový vzor č. 7773/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 4 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/87-2016.