KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Matúš Geľatko

Ing. Matúš Geľatko, PhD.

odborný asistent

  • matus.gelatko@tuke.sk
  • +421 55 602 6368

Curriculum Vitae

  • 2011 - 2015Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance - maturita
  • 2015 - 2018Bakalárske štúdium - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor – Strojárstvo, študijný program – Progresívne technológie
  • 2018 - 2020Inžinierske štúdium - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor – Strojárstvo, študijný program – Progresívne technológie

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

  • Nedeštruktívne metódy detekcie zvyškových napätí

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

  • Základy programovania strojov a zariadení