KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Róbert Ropovík

INTERNÝ DOKTORAND

  • robert.ropovik@tuke.sk

Curriculum Vitae

  • 2014 - 2018Gymnázium Dr. C. Daxnera vo Vranove nad Topľou
  • 2018 - 2023Technická univerzita Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk

Vedecká orientácia

  • Automobilový priemysel

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

  • Pohony automobilov a ich komponenty

Členstvá

  • Ambasádor: Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností od 2023
  • Podpredseda: Akademický senát FVT

Ocenenia

  • 2023 - Ocenenie ambasádora ZSVTS