KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Maryna Yeromina

INTERNÝ DOKTORAND

  • maryna.yeromina@tuke.sk

Curriculum Vitae

  • 2018 - 2021Bakalárske štúdium – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor- Strojárstvo, študijný program - Technológie automobilovej výroby
  • 2021 - 2023Inžinierske štúdium - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný odbor- Strojárstvo, študijný program - Technológie automobilovej výroby

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk

Vedecká orientácia

  • Výskum v oblasti implementácie robotizovaných pracovísk v procesoch obrábania

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

  • Základy programovania strojov a zariadení