KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ján Duplák

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

Docent

Bayerova 1, č. dv. 113

 • jan.duplak@tuke.sk
 • +421 55 602 6350

Curriculum Vitae

 • 2008 - 2010Ing. - Štátna skúška v študijnom programe Počítačová podpora výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2010 - 2013PhD. - Štátna skúška v študijnom programe „Výrobné technológie“, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2013 - 2015Výskumný pracovník - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2015 - 2020Odborný asistent - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2020 - 2021Docent - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Progresívne obrábanie
 • CNC obrábanie
 • Progresívne technické materiály
 • Nové rezné materiály
 • Technológie a materiály v automobilovom priemysle
 • Metrológia

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Progresívne technológie
 • Výrobné technológie
 • Výrobná NC technika
 • Laboratóriá z technických meraní
 • Laboratóriá z výrobných technológií

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Laboratóriá z technických meraní
 • Servis a údržba strojov
 • Inovatívne metódy obrábania materiálov
 • Laboratóriá z výrobných technológií
 • Progresívne technológie
 • Povrchové a tepelné spracovanie automobilových komponentov
 • Komplexná kontrola strojárskych výrobkov
 • Dizajn výrobných procesov

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • KEGA 039TUKE-4/2017 Prenos poznatkov z výskumu zvárania ocele odolnej voči tečeniu do študijného odboru Progresívne technológie (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0492/16 Výskum možností eliminácie deformácií tenkých komponentov s využitím vysokorýchlostného obrábania (spoluriešiteľ)
 • APVV-15-0696 Výskum, výroba a prevádzková verifikácia prototypov nástrojov na formovanie drážkovaných rúr výmenníka na zvýšenie účinnosti energetických zariadení (spoluriešiteľ)
 • APVV-15-0700 Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov určených na obrábanie práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS (spoluriešiteľ)
 • KEGA 014TUKE-4/2020

Zahraničné pobyty

 • Fakulta mechatroniky a strojného inžinierstva Univerzity v Kielcach, Poľsko
 • Fakulta strojného inžinierstva a manažmentu Poznaňskej univerzity, Poľsko
 • Fakulta inžinierska a poľnohospodárska Univerzity v Nyíregyháze, Maďarsko
 • Fakulta strojní České vysoké učení technické v Praze

Členstvá

 • 2013 – 2019 Člen akademického senátu TUKE
 • 2013 – 2019 Podpredseda akademického senátu FVT TUKE so sídlom v Prešove

Významné publikácie

 • PETRUŠKA, Ondrej - ZAJAC, Jozef - DUPLÁKOVÁ, Darina - SIMKULET, Vladimír - DUPLÁK, Ján - BOTKO, František. (2020). Effect of glass and carbon fibres on the compressive and flexural strength of the polymer concrete composite. Advances in Production Engineering & Management, 15 (4), s. 441-452. ISSN 1854-6250
 • POKLEMBA, Róbert - DUPLÁKOVÁ, Darina - ZAJAC, Jozef - DUPLÁK, Ján - SIMKULET, Vladimír - GOLDYNIAK, Dávid. (2020). Design and investigation of machine tool bed based on polymer concrete mixture. International Journal of Simulation Modelling, 19 (2), 291-302. ISSN 1726-4529.
 • ZAJAC, Jozef - DUPLÁK, Ján - DUPLÁKOVÁ, Darina - ČIŽMÁR, Peter - OLEXA, Igor - BITTNER, Anton. (2020). Prediction of Cutting Material Durability by T = f(vc) Dependence for Turning Processes. Processes, 8 (7), 1-20. ISSN 2227-9717.
 • DUPLÁKOVÁ, Darina - FLIMEL, Marián - DUPLÁK, Ján - HATALA, Michal - RADCHENKO, Svetlana - BOTKO, František. (2019). Ergonomic rationalization of lighting in the working environment. Part I.: Proposal of rationalization algorithm for lighting redesign. International Journal of Industrial Ergonomics. 71, 92-102. ISSN 0169-8141.
 • DUPLÁKOVÁ, Darina - HATALA, Michal - DUPLÁK, Ján - KNAPČÍKOVÁ, Lucia - RADCHENKO, Svetlana. (2019). Illumination simulation of working environment during the testing of cutting materials durability. Ain Shams Engineering Journalm 10 (1), 161-169. ISSN 2090-4479.
 • DUPLÁK, Ján - HATALA, Michal - DUPLÁKOVÁ, Darina - BOTKO, František. (2019). Prediction model of surface roughness parameters of structural steel created by plasma arc cutting via full factor experiment. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 50 (10), 1207-1220. ISSN 0933-5137.
 • DUPLAKOVA, D., TELISKOVA, M., DUPLAK, J., TOROK, J., HATALA, M., STERANKA, J., RADCHENKO, S. (2018). Determination of optimal production process using scheduling and simulation software. International Journal of Simulation Modelling (IJSIMM), 17(4). ISSN 1726-4529.
 • DUPLÁK, J., HATALA, M., DUPLÁKOVÁ, D., STERANKA, J. (2018). Comprehensive analysis and study of the machinability of a high strength aluminum alloy (EN AW-AlZn5. 5MgCu) in the high-feed milling. Advances in Production Engineering & Management, 13(4), 455. ISSN 1854-6250.
 • MITAĽOVÁ, Zuzana - ZAJAC, Jozef - MICHALIK, Peter - MITAĽ, Dušan - DUPLÁK, Ján - GAJDOS, Stanislav. (2015). Study of Surface Roughness of Machined Polymer Composite Material. International Journal of Polymer Science. 1-6. ISSN 1687-9422.
 • DUPLÁKOVÁ, Darina – DUPLÁK, JÁN – ŠOLTÉS, Peter. (2020). Current scientific knowledge about new composite materials on the basis of polymer concrete. Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2019. - 128 s. ISBN 978-3-942303-79-8.

Ocenenia

 • 2010 - Bronzová medaila Slovenskej strojárskej spoločnosti – odbornej skupiny pre obrábanie za dielo „Verifikácia T-vc závislosti pre normu ISO 3685“
 • 2013 - Víťaz kategórie Hutníctvo, strojárstvo a energetika - získanie titulu Študentská osobnosť Slovenska 2012/2013 za mimoriadne výsledky v študijnej aj vedecko – výskumnej oblasti.