KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Dominika Lehocká

Ing. Dominika Botková, PhD.

Výskumný pracovník

 • dominika.botkova@tuke.sk
 • +421 55 602 6465

Curriculum Vitae

 • 2004 - 2008Obchodná akadémia, Volgogradská 3, 080 01 Prešov (odbor: Ekonomické a obchodné služby)
 • 2008 - 2011Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Bayerová 1, 080 01 Prešov (odbor: Riadenie výroby) vysokoškolské štúdium I. stupňa
 • 2011 - 2013Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Bayerová 1, 080 01 Prešov (odbor: Riadenie výroby) vysokoškolské štúdium II. Stupňa
 • 2013 - 2016Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Bayerová 1, 080 01 Prešov (odbor: Strojárske technológie a materiály) vysokoškolské štúdium III. Stupňa
 • 2016 - 2021Ústav geoniky AVČR, v. v. i., Studentská 1768/9, 708 00 Ostrava-Poruba, ČR, - výskumný pracovník
 • 2016 - 2021Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Bayerová 1, 080 01 Prešov, - výskumný pracovník

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

 • Dezintegrácia a delenie materiálov rôzneho druhu vodným prúdom a jeho modifikáciami (pulzujúci, abrazívny vodný prúd)
 • Štúdium povrchovej integrity, topografie povrchov, hodnotenie zmien v povrchovej a podpovrchovej vrstve materiálov

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Výrobné technológie I
 • Výrobné technológie II
 • Trendy vývoja technológie obrábania
 • Teórie a metodológie vo výrobných technológiách
 • Navrhovanie výrobných procesov
 • Technológie montáže a demontáže
 • Plánovacie činnosti vo výrobných technológiách
 • Projekt BP
 • Projekt DP

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • APVV-17-0490 - Detekcia erózneho účinku pulzujúceho vodného prúdu na materiál (spoluriešiteľ)
 • APVV-207- 12 - Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0045/18 - Výskum vybraných parametrov štruktúrnych prvkov robotov na báze Al zliatin (spoluriešiteľ)
 • KEGA 030TUKE-4/2018 - Problematika popularizácie priemyslu 4.0 a digitalizácie podnikov ako nástroja na zvyšovanie technických znalostí a zručností študentov stredných škôl (spoluriešiteľ)
 • KEGA 007TUKE-4/2018 - Implementácia inovatívnych prístupov k vzdelávaciemu procesu v oblasti počítačovej pomoci pri navrhovaní sofistikovaných výrobkov vhodných na výrobu aditívnymi technológiami (spoluriešiteľ)
 • KEGA 087TUKE-4/2015 - Obsahová integrácia znalostí a prakticky orientovaných zručností v študijnom odbore Výrobné technológie (spoluriešiteľ)
 • MPO Trio 3411 - Pokročilé technologie obrábění kovových, nekovových, keramických a speciálních materiálů vysokotlakým vodním paprskem (spoluriešiteľ)
 • KEGA 021TUKE-4/2020 - Progresívne metódy vo výučbe fyziky v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia na FVT TUKE s možnosťou účasti potenciálnych zamestnávateľov z praxe – spoluriešiteľ

Zahraničné pobyty

 • Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava – Poruba, 04/2015 – 07/2015, 02/2016 – 05/2016
 • Politechnika Świętokrzyska, Kielce University of Technology, Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce 09/2015

Významné publikácie

 • Sandstone Turning by Abrasive Waterjet / Petr Hlaváček ... [et al.] - 2015.In: Rock Mechanics and Rock Engineering. Vol. 48, no. 6 (2015), p. 2489-2493. - ISSN 0723-2632 Spôsob prístupu: http://link.springer.com/article/10.1007/s00603-015- 0719-9. [HLAVÁČEK, Petr - CÁRACH, Ján - HLOCH, Sergej - VASILKO, Karol - KLICHOVÁ, Dagmar - KLICH, Jiří - LEHOCKÁ, Dominika]
 • Copper alloys disintegration using pulsating water jet / D. Lehocka ... [et al.] - 2016.In: Measurement. Vol. 82 (2016), p. 375-383. - ISSN 0263-2241 [LEHOCKÁ, Dominika - KLICH, Jiří - FOLDYNA, Josef - HLOCH, Sergej - KROLCZYK, J.B. -
  CÁRACH, Ján - KROLCZYK, G.M.]
 • Tangential turning of Incoloy alloy 925 using abrasive water jet technology / Ján Cárach ... [et al.] - 2016.In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 82, no. 9-12 (2016), p. 1747-1752. - ISSN 0268-3768 [CÁRACH, Ján - HLOCH, Sergej - HLAVÁČEK, Petr - ŠČUČKA, Jiří - MARTINEC, Petr - PETRŮ, Jana - ZLÁMAL, Tomáš - ZELEŇÁK, Michal - MONKA, Peter Pavol - LEHOCKÁ, Dominika - KROLCZYK, Jolanta]
 • Monitoring of focusing tube wear during abrasive waterjet (AWJ) cutting of AISI 309 / P. Hreha ... [et al.] - 2014.In: Metalurgija. Vol. 53, no. 4 (2014), p. 533-536. - ISSN 0543-5846 [HREHA, Pavol - RADVANSKÁ, Agáta - CÁRACH, Ján - LEHOCKÁ, Dominika - MONKOVÁ, Katarína - KROLCZYK, Grzegorz - RUGGIERO, Alessandro - SAMARDZIĆ, Ivan - KOZAK, Dražan - HLOCH, Sergej]
 • Rationalization of material flow in production of semitrailer frame for automotive industry / Dominika Lehocká, Ivo Hlavatý, Sergej Hloch - 2016.In: Tehnički Vjesnik. Vol. 23, no. 4 (2016), p. 1215-1220. - ISSN 1330-3651 [LEHOCKÁ, Dominika - HLAVATÝ, Ivo - HLOCH, Sergej]
 • Comparison of the influence of acoustically enhanced pulsating water jet on selected surface integrity characteristics of CW004A copper and CW614N brass / D. Lehocká ... [et al.] - 2017. In: Measurement. Vol. 110 (2017), p. 230-238. - ISSN 0263-2241
  [LEHOCKÁ, Dominika - KLICHOVÁ, Dagmar - FOLDYNA, Josef - HLOCH, Sergej - HVIZDOŠ, Pavol - FIDES, Martin - BOTKO, František]
 • Pulsating water jet erosion effect on a brass flat solid surface / Dominika Lehocká ... [et al.] - 2018. In: International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 97, no. 1-4 (2018), p. 1099-1112. - ISSN 0268-3768 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F36QBx...
  [LEHOCKÁ, Dominika - KLICH, Jiří - BOTKO, František - FOLDYNA, Josef - HLOCH, Sergej - KEPIČ, Ján - KOVÁĽ, Karol - KREJČÍ, Lucie - ŠTORKÁN, Zdeněk]
 • Comparison of ultrasonically enhanced pulsating water jet erosion efficiency on mechanical surface treatment on the surface of aluminum alloy and stainless steel / Dominika Lehocká ... [et al.] - 2019. In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - Berlin (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 103, č. 5-8 (2019), s. 1647-1656 [print, online]. - ISSN 0268-3768 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=D65n9a...
  [LEHOCKÁ, Dominika - KLICH, Jiří - BOTKO, František - SIMKULET, Vladimír - FOLDYNA, Josef - KREJČÍ, Lucie - ŠTORKÁN, Zdeněk - KEPIČ, Ján - HATALA, Michal]
 • Effect of pulsating water jet disintegration on hardness and elasticity modulus of austenitic stainless steel AISI 304L / Dominika Lehocká ... [et al.] - 2020. In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - Berlin (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 107, č. 5-6 (2020), s. 2719-2730 [print, online]. - ISSN 0268-3768 Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-020-05191-3...
  [LEHOCKÁ, Dominika - BOTKO, František - KLICH, Jiří - SITEK, Libor - HVIZDOŠ, Pavol - FIDES, Martin - ČEP, Robert]
 • Strengthening Effect after Disintegration of Stainless Steel Using Pulsating Water Jet / Sergej Hloch ... [et al.] - 2018. In: Tehnički Vjesnik = Technical Gazette = TV-TG. - Slavonski Brod (Chorvátsko) : Strojarski fakultet Vol. 25 4 (2018), s. 1075-1079 [print]. - ISSN 1330-3651 Spôsob prístupu: https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C1eLHC5vvHlDFt9eU5A&search_mode=GeneralSea...
  [HLOCH, Sergej - SRIVASTAVA, Madhulika - KROLCZYK, Jolanta B. - CHATTOPADHYAYA, Somnath - LEHOCKÁ, Dominika - SIMKULET, Vladimír - KROLCZYK, Grzegorz M.]
 • Design of Printed Circuit Board Production using Water Jet Technology / Peter Gajdovcik ... [et al.] - 2019. In: TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. - Novi Pazar (Srbsko) : Association for Information Communication Technology Education and Science Roč. 8, č. 4 (2019), s. 1313-1318 [print, online]. - ISSN 2217-8309
  [GAJDOVČÍK, Peter - LEHOCKÁ, Dominika - DUPLÁKOVÁ, Darina - BOTKO, František - SITEK, Libor]