FITS´18

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 – FITS 2018 je organizovaný Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.