Patenty

Progress and Innovation

Continuous progress and innovation are the driving force for scientific and research activities of the DAMT staff that leads to the development of new products and equipment in the form of utility models and patents.

Demontážna ihla zámkovej dlažby

Prihláška úžitkového vzoru č. 113-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 1 s.

 • Patent Owner:
  MATIJA, Rudolf - HAĽKO, Jozef - PANDA, Anton

Snímateľné upínacie zariadenie na sústruženie vodným prúdom

prihláška úžitkového vzoru 100-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 7 s.

 • Patent Owner:
  STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton

Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom

prihláška úžitkového vzoru 99-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 7 s.

 • Patent Owner:
  STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton

Spôsob vykonávania záťažových skúšok kolíkových spojov

Zverejnený úžitkový vzor č. 38-2014 : Vestník ÚPV SR č. 042015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.

 • Patent Owner:
  VITIKÁČ BATEŠKOVÁ, Eva - PAVLENKO, Slavko - PANDA, Anton

Cigareta s filtrom

Zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 115-2014 : Vestník ÚPV SR č. 022015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - NAVRÁTILOVÁ, Daniela - ORAVEC, Peter - BIELOUSOVÁ, Rimma - ROHAĽOVÁ, Tatiana

Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

úžitkový vzor 7067 : Vestník ÚPV SR č.: 042015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta - PRISLUPČÁK, Marek - RUŽBARSKÝ, Juraj - MRKVICA, Ivan

Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

zverejnený úžitkový vzor č. 28-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnosti

Úžitkový vzor č. 198-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 5 s.

 • Patent Owner:
  RIMÁR, Miroslav - ČORNÝ, Ivan - FEDÁK, Marcel - PANDA, Anton

Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov

Úžitkový vzor č. 102-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov

zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 163-2012 : Vestník ÚPV SR 112013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - NOVÁK-MARCINČIN, Jozef - JURKO, Jozef

Spôsob čerpania vody z prírodných tokov bez nutnosti napájacieho zdroja

úžitkový vzor č. 6591 : Vestník ÚPV SR 112013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 4 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - MARTON, Michal - JURKO, Jozef

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

úžitkový vzor č. 6242. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - MATIJA, Rudolf - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov

úžitkový vzor č. 6125. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - NAVRÁTILOVÁ, Daniela

Kombinovaný pohon vozidla 4x4 spaľovací motor - elektromotor

úžitkový vzor č. 6000. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2011. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložísk

úžitkový vzor. č 5796. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - 2011. - 6 s..

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Snímateľné upínacie zariadenie na sústruženie vodným prúdom

zverejnená patentová prihláška SK 39-2015 A3. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 7 s.

 • Patent Owner:
  STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton

Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom

zverejnená patentová prihláška SK 40-2015 A3. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 8 s.

 • Patent Owner:
  STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton

Kombinovaný pohon vozidla 4x4 spaľovací motor - elektromotor

patentový spis SK 288368 B6. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 4 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov.

patentový spis č. 288324 : Vestník ÚPV SR 012016/ Anton Panda ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 5 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - NOVÁK MARCINČIN, Jozef - JURKO, Jozef

Spôsob účinnej eliminácie obsahu vdychovaných škodlivín v tabakovom dyme.

zverejnená patentová prihláška č. 59-2014 : Vestník ÚPV SR č. 042016.. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - NAVRÁTILOVÁ, Daniela

Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov.

patentový spis č. 288281 : Vestník ÚPV SR č. 062015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 5 s.

 • Patent Owner:
  PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - JURKO, Jozef

Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložísk.

patentový spis č. 288282 : Vestník ÚPV SR č. 062015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob prípravy skúšobných vzoriek

Zverejnená patentová prihláška č. 102-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 062015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 5 s.

 • Patent Owner:
  ČORNÝ, Ivan - RIMÁR, Miroslav - FEDÁK, Marcel - PANDA, Anton

Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov

zverejnená patentová prihláška č. 54-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 012015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 7 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

zverejnená patentová prihláška č. 16-2013 : Vestník ÚPV SR. č.: 092014. Banská Bystrica : UPV Banská Bystrica - 2014. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

zverejnená patentová prihláška č. 17-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 09-2014. Banská Bystrica : ÚPV Banská Bystrica - 2014. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob čerpania vody z prírodných tokov bez nutnosti napájacieho zdroja

patentová prihláška č. 43-2012. Banská Bystrica : UPV - 2014. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - MARTON, Michal - JURKO, Jozef

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

zverejnená patentová prihláška č. 137-2011 : Vestník ÚPV SR 72013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 6 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - MATIJA, Rudolf - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Kombinovaný pohon vozidla 4x4 spaľovací motor - elektromotor

zverejnená patentová prihláška č. 33-2012. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 5 s.

 • Patent Owner:
  PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta