MSV 2017 Brno

Výnimočný bol aj stánok ABB. Návštevníci mohli na ploche viac než 200 m2 možnosť vidieť dvojramenného robota YuMi. Dvojramenný robot určený predovšetkým na montáž malých súčiastok, napríklad v elektrotechnickom priemysle. YuMi® je víziou budúcnosti, ktorá vo vzájomnej spolupráci ("you and me”) prinesie nekonečné možnosti. Tento dvojramenný montážny robotický systém so schopnosťou „cítiť a vidieť“ má zmäkčené ramená, kombinované s inovatívnou technológiou citlivou na silu, ktorá zaisťuje bezpečnosť YuMi®-ho ľudských spolupracovníkov. Bezpečnosť je implementovaná do samej funkčnosti robota, aby mohol pracovať bezprostredne s človekom bez oplotenia. Na obrázku je znázornený robot pri manipulácií s pivovými fľašami.