Cechovácia 2017

Slávnostné prijatie nových študentov