Piknik na TUKE

Študentská akcia v spolupráci s TUKE