Návšteva spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.

Dňa 7.11.2017 sme sa zúčastnili pracovného jednania v spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. so zástupcami VVC ZP a.s. a výrobnými technológmi z prevádzky ťaháreň bezšvíkových rúr. Zároveň sme navštívili strediská ťahania bezšvíkových rúr za studena a delenia bezšvíkových rúr. Na jednaní a následne aj v príslušných výrobných prevádzkach boli konzultované čiastková kroky a východiská v rámci riešenia projektu APVV-15-0696 Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení.