NDT sympózium firmy SlovCert

V dňoch 18 až 20. októbra 2017 za pracovníci KAVT aktívne zúčastnili už 6. ročníka tradičného NDT sympózia firmy SlovCert, s.r.o. Bratislava, lídra v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov na Slovensku. Sympózium  bolo zamerané na prezentáciu aktuálnych aplikácií techniky NDT a jeho hlavným poslaním bolo upozorniť na existujúce inovatívne riešenia, spoľahlivé a efektívne postupy skúšania a testovania materiálov.  Zároveň bol prezentovaný súčasný vývoj najnovších techník NDT, aktuálnych noriem, odborné konzultácie s mnohými domácimi a zahraničnými špecialistami ako aj praktické ukážky najnovšej techniky, ktorú súčasný trh ponúka.