Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

Máj 2018
ZÍSKAJ NÁSKOK ! ZAPOJ SA DO PRAXE S PROGRAMOM SPICE.
  • Top aktualita

Ak si myslíš, že sa ti pri štúdiu dostáva málo praktického vzdelávania, neváhaj a skús chytiť výnimočnú možnosť pevne do vlastných rúk!

Detail aktuality
ARTEP 2018
  • 16.02.2018

12. ROČNÍK KONFERENCIE ODBORNÍKOV Z UNIVERZÍT, VYSOKÝCH ŠKÔL A PRAXE

Detail aktuality

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch.

Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials.

Projekty KEGA

Implementácia výskumu matematického modelovania vzťahu mikrogeometrie povrchu na výsledné kvalitatívne parametre súčiastok vyrobených trieskovým obrábaním do predmetov nového študijného programu technológie automobilovej výroby.

Implementation of Research from Mathematical Modelling of Microgeometry Surface Relation on Consequential Qualitatively Parameters Part Produced with Cutting Machining into Subjects of New Study

Projekty APVV

Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení

Research, Production and Operational Verification of Prototype Tools for Forming Exchanger Rifled Tubes for Increasing Energy Equipment Efficiency