Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

Január 2018
ZÍSKAJ NÁSKOK ! ZAPOJ SA DO PRAXE S PROGRAMOM SPICE.
  • Top aktualita

Ak si myslíš, že sa ti pri štúdiu dostáva málo praktického vzdelávania, neváhaj a skús chytiť výnimočnú možnosť pevne do vlastných rúk!

Detail aktuality
Návšteva spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
  • 24.11.2017

Pracovné jednanie v spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. so zástupcami VVC ZP a.s. a výrobnými technológmi z prevádzky ťaháreň bezšvíkových rúr.

Detail aktuality

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Matematické a štatistické modelovanie pozorovaných závislostí trvanlivosti vybraných rezných materiálov

Mathematical and Statistical Modeling of the Observed Dependence of Durability of Selected Cutting Materials

Projekty KEGA

Implementácia výskumu matematického modelovania vzťahu mikrogeometrie povrchu na výsledné kvalitatívne parametre súčiastok vyrobených trieskovým obrábaním do predmetov nového študijného programu technológie automobilovej výroby.

Implementation of Research from Mathematical Modelling of Microgeometry Surface Relation on Consequential Qualitatively Parameters Part Produced with Cutting Machining into Subjects of New Study

Projekty APVV

Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení

Research, Production and Operational Verification of Prototype Tools for Forming Exchanger Rifled Tubes for Increasing Energy Equipment Efficiency