Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

Január 2019
ZÍSKAJ NÁSKOK ! ZAPOJ SA DO PRAXE S PROGRAMOM SPICE.
  • Top aktualita

Ak si myslíš, že sa ti pri štúdiu dostáva málo praktického vzdelávania, neváhaj a skús chytiť výnimočnú možnosť pevne do vlastných rúk!

Detail aktuality
ARTEP 2018
  • 16.02.2018

12. ROČNÍK KONFERENCIE ODBORNÍKOV Z UNIVERZÍT, VYSOKÝCH ŠKÔL A PRAXE

Detail aktuality

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch.

Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials.

Projekty KEGA

Popularizácia a transfer stratégie Industry 4.0 do študijných programov technického zamerania na stredných školách

Popularization of Industry 4.0 and digitization enterprises problematic as a tool for increase of technical knowledges and skills by students of secondary school

Projekty APVV

Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení

Research, Production and Operational Verification of Prototype Tools for Forming Exchanger Rifled Tubes for Increasing Energy Equipment Efficiency