Oznamy

Aktuálne oznamy pre študentov a pracovníkov

Táto nástenka obsahuje aktuálne dôležité organizačné oznamy pre študentov a zamestnancov.

Bc. PgT Ing. PgT Bc. TAV Ing. TAV študenti / pracovníci
18.Apr2018

Ing. PgT

Termín registrácie diplomových prác do Univerzitnej knižnice TUKE. Registrácia a tlačenie licenčných zmlúv, potvrdzovanie tlačiva o pozdĺžnostiach, bude prebiehať v Knižnici FVT TUKE, Bayerova 1, Prešov, 3. poschodie v dňoch 26. 04. – 27. 04. 2018 od 8.00 do 14.30 hod.