KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Patrik KUCHTA

INTERNÝ DOKTORAND

  • patrik.kuchta@tuke.sk
  • +421 55 602 6359

Curriculum Vitae

  • 2011 - 2015Stredná priemyselná škola, Poprad (odbor: Strojárstvo – grafické systémy)
  • 2015 - 2018Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove (odbor: Progresívne technológie) vysokoškolské štúdium I. stupňa
  • 2018 - 2020Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove (odbor: Progresívne technológie) vysokoškolské štúdium II. stupňa

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

  • Výskum vplyvu vlastností nástrojovej elektródy na kvalitu obrobeného povrchu a celkovú produktivitu pri elektroerozívnom obrábaní

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

  • Experimentálne metódy vo výrobných technológiách