KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Róbert Balint Bali

INTERNÝ DOKTORAND

 • robert.balint.bali@tuke.sk
 • +421 55 602 6368

Curriculum Vitae

 • 2011 - 2015Maturitné štúdium: Stredná odborná škola technická Michalovce
  Odbor/špecializácia: Elektrotechnik
 • 2015 - 2018Bakalárske štúdium: Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológii so sídlom v Prešove
  Študijný odbor: Strojárstvo; Študijný program: Progresívne technológie
 • 2018 - 2020Inžinierske štúdium: Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológii so sídlom v Prešove
  Študijný odbor: Strojárstvo; Študijný program: Progresívne technológie

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

 • Modifikácie povrchu vybraných materiálov s využitím energolúčových technológií

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Projektovanie nástrojov a prípravkov