KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Peter Pavol Monka

prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.

Profesor

  • peter.pavol.monka@tuke.sk
  • +421 55 602 6316
KONZULTAČNÉ HODINY
Pondelok 14:30 – 16:00