KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Peter Pavol Monka

prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.

Profesor

 • peter.pavol.monka@tuke.sk
 • +421 55 602 6316
KONZULTAČNÉ HODINY
Pondelok 14:30 – 16:00

CURRICULUM VITAE

 • 2015 - 2016Vymenovacie konanie titul prof.
 • 2008European Bussines Competence Licence – Level A
 • 2008Habilitačné konanie titul doc.
 • 2002 - 2004Vysokoškolská pedagogika podľa európskych štandardov
 • 1999 - 2002Doktorandské štúdium
 • 1997 - 1999Pedagogické štúdium pre výučbu technických predmetov na stredných školách
 • 1986 - 1990Vysokoškolské štúdium titul Ing.

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

VEDECKÁ ORIENTÁCIA

 • Výskumné a inovačné aktivity v oblasti progresívnych technológií

PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

VEDENIE PREDNÁŚOK Z PREDMETOV:

Projektovanie nástrojov a prípravkov Priemyselné trendy výrobného náradia Informačné systémy vo výrobných technológiách

VEDENIE CVIĆENÍ Z PREDMTOV:

Priemyselné trendy výrobného náradia Informačné systémy vo výrobných technológiách

INÉ ALTIVITY:

Samostatné vedecké prednášky mimo bežných predmetov štúdia

PROJEKTY

KOORDINÁTOR | SPOLURIEŠITEĽ

 • KEGA 087TUKE-4/2015 Obsahová integrácia znalostí a prakticky orientovaných zručností v študijnom odbore Výrobné technológie
 • VEGA 1/0614/15 Výskum a optimalizácia stratégií aditívnej výroby kovových tvarovo zložitých súčiastok s ohľadom na ich mechanické vlastnosti, mikroštruktúru, kvalitu povrchu a presnosť dosiahnutých rozmerov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských podnikov

ČLENSTVÁ

 • Vedecká rada Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach
 • International Editorial Board member of journal „Naše more“ ISSN 0469-6320 indexovaný v databáze Scopus
 • Editorial Board member of journal „MM Science“ ISSN 1803-1269 indexovaný v databáze Scopus
 • Vědecká rada Fakulty strojní ZČU v Plzni
 • Vědecká rada Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE

 • MONKA, Peter Pavol: Projektovanie prípravkov - 1. vyd. - Praha : Associace RISE - 2015. - 146 p.. - ISBN 978-80- 87670-14- 9.
 • MONKA, Peter Pavol: Projektovanie rezných nástrojov - 1. vyd. - Praha : Associace RISE - 2015. - 140 p.. - ISBN 978-80- 87670-15- 6.
 • MONKA, Peter Pavol - MONKOVÁ, Katarína - BALARA, Milan - HLOCH, Sergej - REHOR, Jan - ANDREJ, Andrej - ŠOMŠÁK, Matej: Design and experimental study of turning tools with linear cutting edges and comparison to commercial tools In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 85, no. 9-12 (2016), p. 2325–2343. - ISSN 0268-
  3768
 • MONKOVÁ, Katarína - MONKA, Peter Pavol - HLOCH, Sergej: Inverse Processing of Undefined Complex Shape Parts from Structural High Alloyed Tool Steel In: Advances in Mechanical Engineering. Vol. 2014 (2014), p. 1-11. - ISSN 1687-8140
 • MONKOVÁ, Katarína - MONKA, Peter Pavol: Newly Developed Software Application for Multiple Access Process Planning In: Advances in Mechanical Engineering. P. 39071-39071. - ISSN 1687-8132

OCENENIA

 • 2012 - Pamätná medaila dekana FVT so sídlom v Prešove, TU v Košiciach
 • 2007 - Pamätná medaila dekana FVT so sídlom v Prešove, TU v Košiciach
 • 2006 - Pamätná medaila Technickej univerzity v Košiciach
 • 2006 - Ďakovný list dekana FVT so sídlom v Prešove, TU v Košiciach
 • 2002 - Pamätná medaila dekana FVT so sídlom v Prešove, TU v Košiciach